Foto: Isifa

Že jsem nevěrník?

Nalevo napravo nemám klid. A pak že jsem nevěrník.